CCCan Felipa / Carrer de Pallars, 277 / Barcelona 08005
4 June – 26 July 2014

Curated by Marc Navarro
Participating artists: Arponera, Volodymyr Bilyk, Ainara Elgoibar, Antoni Hervás, Ciprian Homorodean, Oriol Nogues, Feréstec i Julia Spínola.

Un error que es manifesta de forma persistent pot posar en crisi l’artefacte que el sustenta. La fallida d’un sistema tècnic sempre compromet la integritat i la fiabilitat d’aquells engranatges que, en funció d’agents col·laboradors, exhibeixen el seu precís funcionament. Si observem aquests mecanismes més enllà del propi dispositiu, com el conjunt de procediments i restriccions que defineixen un marc social, comunicatiu o emocional, allò que l’error evidencia és la necessitat de reinterpretar o bé suprimir de forma definitiva les pautes que regulen les funcions d’aquests sistemes: un exercici d’inversió d’aquelles convencions que estableixen la distinció entre el bon i el mal ús.

En el context daquesta exposició projecte seleccionat a la Convocatòria 2013 en la modalitat de Comissariat els artistes són els responsables d’assenyalar la fallida d’aquests protocols, i a la vegada, aquells qui proposen noves estratègies d’acció i significació. Una aproximació a les nocions d’eficiència i indisciplina a partir del vincle entre tècnica i subjectivitat.